பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் – 12.04.2019!!!

திருக்குறள் அதிகாரம்:தீவினையச்சம் திருக்குறள்:207 எனைப்பகை யுற்றாரும் உய்வர் வினைப்பகை வீயாது பின்சென்று அடும். விளக்கம்: ஒருவர் நேரடியான பகைக்குத் தப்பி வாழ முடியும்; ஆனால், அவர் செய்யும் தீய வினைகள் பெரும் பகையாகி அவரைத் தொடர்ந்து வருத்திக்கொண்டே இருக்கும். பழமொழி காகம் குளித்தாலும் கொக்கு...

பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் – 11.04.2019!!!

திருக்குறள் அதிகாரம்:தீவினையச்சம் திருக்குறள்:206 தீப்பால தான்பிறர்கண் செய்யற்க நோய்ப்பால தன்னை அடல்வேண்டா தான். விளக்கம்: வேதனை விளைவிக்கும் தீய செயல்கள் தன்னைத் தாக்க கூடாது என எண்ணுகிறவன் அவனும் அத்தீங்குகளைப் பிறருக்குச் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும். பழமொழி கட்டுச்சோறும், சொல்புத்தியும் ரொம்ப நாள் தாங்காது Self-reliance...

பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் – 10.04.2019!!!

திருக்குறள் அதிகாரம்:தீவினையச்சம் திருக்குறள்:205 இலன்என்று தீயவை செய்யற்க செய்யின் இலனாகும் மற்றும் பெயர்த்து. விளக்கம்: தன் ஏழ்மையைப் போக்கப் பிறர்க்குத் தீமை செய்யாதே, செய்தால் மேலும் ஏழை ஆவாய். பழமொழி கற்றது கைம்மண்ணளவு கல்லாதது உலகளவு Known is a drop unknown is an...

பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் – 09.04.2019!!!

திருக்குறள் அதிகாரம்:தீவினையச்சம் திருக்குறள்:204 மறந்தும் பிறன்கேடு சூழற்க சூழின் அறஞ்சூழம் சூழ்ந்தவன் கேடு. விளக்கம்: பிறனுக்கு கேட்டைத் தரும் தீய செயல்களை ஒருவன் மறந்தும் கூட எண்ணக்கூடாது, எண்ணினால் எண்ணியவனுக்கு கேடு விளையுமாறு அறம் எண்ணும். பழமொழி கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாது Don't measure...

School Morning Prayer Activities – 08.04.2019 ( Daily Updates… )!!!

School Morning Prayer Activities - 08.04.2019 ( Daily Updates... ) பள்ளி காலை வழிபாடு செயல்பாடுகள்: திருக்குறள்:167 அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானைச் செய்யவள் தவ்வையைக் காட்டி விடும். உரை: பொறாமை உடையவனைத் திருமகள் கண்டு பொறாமைப்பட்டுத் தன் தமக்கைக்கு...

School Morning Prayer Activities – 05.04.2019 ( Daily Updates… )!!!

School Morning Prayer Activities - 05.04.2019 ( Daily Updates... ) பள்ளி காலை வழிபாடு செயல்பாடுகள்: திருக்குறள்:166 கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் இன்றிக் கெடும். உரை: பிறர்க்கு உதவியாகக் கொடுக்கப்படும் பொருளைக் கண்டு பொறாமைப்படுகின்றவனுடைய சுற்றம்,...

School Morning Prayer Activities – 04.04.2019 (  Daily Updates… )!!!

School Morning Prayer Activities - 04.04.2019 (  Daily Updates... ) பள்ளி காலை வழிபாடு செயல்பாடுகள்: திருக்குறள்:165 அழுக்காறு உடையார்க்கு அதுசாலும் ஒன்னார் வழுக்காயும் கேடீன் பது. உரை: பொறாமை உடை‌யவர்க்கு வேறு பகை வேண்டா. அஃது ஒன்றே...

School Morning Prayer Activities – 02.04.2019 ( Daily Updates… )!!!

School Morning Prayer Activities - 02.04.2019 ( Daily Updates... ) பள்ளி காலை வழிபாடு செயல்பாடுகள்: திருக்குறள்:163 அறன்ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறனாக்கம் பேணாது அழுக்கறுப் பான். உரை: தனக்கு அறமும் ஆக்கமும் விரும்பாதவன் என்று கருதத் தக்கவனே,...

பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் – 30.03.2019!!!

பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் - 30.03.19 திருக்குறள் அதிகாரம்:பயனில சொல்லாமை திருக்குறள்:197 நயனில சொல்லினுஞ் சொல்லுக சான்றோர் பயனில சொல்லாமை நன்று. விளக்கம்: பண்பாளர்கள், இனிமையல்லாத சொற்களைக்கூடச் சொல்லி விடலாம்; ஆனால் பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லாமல் இருப்பதே நல்லது. பழமொழி Good wine needs...

School Morning Prayer Activities – 29.03.2019 ( Daily Updates… )!!!

School Morning Prayer Activities - 29.03.2019 ( Daily Updates... ) பள்ளி காலை வழிபாடு செயல்பாடுகள்: திருக்குறள்:161 ஒழுக்காறாக் கொள்க ஒருவன்தன் நெஞ்சத்து அழுக்காறு இலாத இயல்பு. உரை: ஒருவன் தன் நெஞ்சில் பொறாமை இல்லாமல் வாழும் இயல்பைத்...

Follow us

0FansLike
0FollowersFollow
330SubscribersSubscribe

Latest news

Need Help? Chat with us