காலைவழிபாடு&வகுப்பறைச் செயல்பாடுகள் – 16-03-2020 – T. தென்னரசு.!!!

காலைவழிபாடு&வகுப்பறைச் செயல்பாடுகள் - 16-03-2020 - T. தென்னரசு

காலைவழிபாடு&வகுப்பறைச் செயல்பாடுகள் – 13-03-2020 – T. தென்னரசு.!!!

காலைவழிபாடு&வகுப்பறைச் செயல்பாடுகள் - 13-03-2020 - T. தென்னரசு

காலைவழிபாடு&வகுப்பறைச் செயல்பாடுகள் – 12-03-2020 – T. தென்னரசு.!!!

காலைவழிபாடு&வகுப்பறைச் செயல்பாடுகள் - 12-03-2020 - T. தென்னரசு

காலைவழிபாடு&வகுப்பறைச் செயல்பாடுகள் – 11-03-2020 – T.தென்னரசு.!!!

காலைவழிபாடு&வகுப்பறைச் செயல்பாடுகள் - 11-03-2020 - T.தென்னரசு

காலைவழிபாடு&வகுப்பறைச் செயல்பாடுகள் – 10-03-2020 – T. தென்னரசு.!!!

காலைவழிபாடு&வகுப்பறைச் செயல்பாடுகள் - 10-03-2020 - T. தென்னரசு

காலைவழிபாடு&வகுப்பறைச் செயல்பாடுகள் – 09-03-2020 – T. தென்னரசு.!!!

காலைவழிபாடு&வகுப்பறைச் செயல்பாடுகள் - 09-03-2020 - T. தென்னரசு காலைவழிபாடு&வகுப்பறைச் செயல்பாடுகள் 09-03-2020 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 இன்றையதிருக்குறள் குறள்எண்- 124 அதிகாரம் : அடக்கமுடைமை நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம்  மலையினும் மாணப் பெரிது. பொருள்: உறுதியான உள்ளமும், அத்துடன் ஆர்ப்பாட்டமற்ற அடக்க உணர்வும் கொண்டவரின் உயர்வு, மலையைவிடச் சிறந்தது எனப் போற்றப்படும். 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 பொன்மொழி வயது...

காலை வழிபாடு & வகுப்பறைச் செயல்பாடுகள் – 06-03-2020 – T. தென்னரசு.!!!

காலை வழிபாடு & வகுப்பறைச் செயல்பாடுகள் - 06-03-2020 - T. தென்னரசு

காலை வழிபாடு & வகுப்பறைச் செயல்பாடுகள் – 05-03-2020 – T.தென்னரசு.!!!

காலை வழிபாடு & வகுப்பறைச் செயல்பாடுகள் - 05-03-2020 - T.தென்னரசு

காலை வழிபாடு & வகுப்பறைச் செயல்பாடுகள் – 04-03-2020 -T.தென்னரசு.!!!

காலை வழிபாடு & வகுப்பறைச் செயல்பாடுகள் - 04-03-2020 -T.தென்னரசு

காலை வழிபாடு & வகுப்பறைச் செயல்பாடுகள் – 03-03-2020 -T.தென்னரசு.!!!

காலை வழிபாடு & வகுப்பறைச் செயல்பாடுகள் - 03-03-2020 -T.தென்னரசு

Follow us

0FansLike
0FollowersFollow
1,370SubscribersSubscribe

Latest news

You cannot copy content of this site