எந்தெந்த சனிக்கிழமை பள்ளிக்கு விடுமுறை அளிக்க வேண்டும் – RTI Reply.!!!

எந்தெந்த சனிக்கிழமை பள்ளிக்கு விடுமுறை அளிக்க வேண்டும் - RTI Reply

RTI Letter: -தற்செயல் விடுப்பானது எந்தெந்த சூழ்நிலையில் எடுக்க வேண்டும்? தகவலறியும் உரிமை சட்டத்தின் மூலம் பெற்ற தகவல்.!!!

RTI Letter: -தற்செயல் விடுப்பானது எந்தெந்த சூழ்நிலையில் எடுக்க வேண்டும்? தகவலறியும் உரிமை சட்டத்தின் மூலம் பெற்ற தகவல்

தொடக்கக் கல்வித்துறை ஆசிரியர்கள் பராமரிக்க வேண்டிய பதிவேடுகள் சார்பாக RTI தகவல்..!!!

தொடக்கக் கல்வித்துறை ஆசிரியர்கள் பராமரிக்க வேண்டிய பதிவேடுகள் சார்பாக RTI தகவல்..

அரசு நிதி உதவி பெறும் பள்ளிகளில் – ஆசிரியர்களுக்கு Memo யார் , எதற்காக வழங்கலாம்? RTI Reply!!!

அரசு நிதி உதவி பெறும் பள்ளிகளில் - ஆசிரியர்களுக்கு Memo யார் , எதற்காக வழங்கலாம்? RTI Reply!

பணி நிரவலின் போது கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நெறிமுறைகள் – RTI.!!!

பணி நிரவலின் போது கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நெறிமுறைகள் - RTI

சம்பளத்துடன் கூடிய மருத்துவ விடுப்புக்கு ஈட்டிய விடுப்பு கணக்கீடு செய்வது குறித்த விளக்கம்.!!!

சம்பளத்துடன் கூடிய மருத்துவ விடுப்புக்கு ஈட்டிய விடுப்பு கணக்கீடு செய்வது குறித்த விளக்கம்:

RTI – பிப்ரவரி மாத சம்பளப் பட்டியல் உடன் வருமானவரி கணக்கீடு படிவம் மற்றும் பிடித்தங்கள் செய்தற்குரிய சான்று...

RTI - பிப்ரவரி மாத சம்பளப் பட்டியல் உடன் வருமானவரி கணக்கீடு படிவம் மற்றும் பிடித்தங்கள் செய்தற்குரிய சான்று இவற்றை கருவூலத்துக்கு செலுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை

RTI – பிப்ரவரி மாத சம்பளப் பட்டியல் உடன் வருமானவரி கணக்கீடு படிவம் மற்றும் பிடித்தங்கள் செய்தற்குரிய சான்று...

RTI - பிப்ரவரி மாத சம்பளப் பட்டியல் உடன் வருமானவரி கணக்கீடு படிவம் மற்றும் பிடித்தங்கள் செய்தற்குரிய சான்று இவற்றை கருவூலத்துக்கு செலுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை!

RTI – ஒரு ஆசிரியர் அரசுப் பணியில் சேருவதற்கு முன்பு உயர்கல்வி பயின்று தோல்வியுற்ற நிலையில் , அரசுப்...

RTI - ஒரு ஆசிரியர் அரசுப் பணியில் சேருவதற்கு முன்பு உயர்கல்வி பயின்று தோல்வியுற்ற நிலையில் , அரசுப் பணியில் சேர்ந்த பிறகு , அதனை எழுதி தேர்ச்சி பெற தடையின்மைச் சான்று வாங்க வேண்டுமா?

உதவி தலைமை ஆசிரியர் பதவி station seniority அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட வேண்டும்… RTI.!!!

உதவி தலைமை ஆசிரியர் பதவி station seniority அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட வேண்டும்... RTI

Follow us

0FansLike
0FollowersFollow
1,370SubscribersSubscribe

Latest news

You cannot copy content of this site