வரையறுக்கப்பட்ட விடுப்பு-2019!!!

வரையறுக்கப்பட்ட விடுப்பு-2019

(RH) – RH LIST 2019 – வரையறுக்கப்பட்ட விடுப்பு நாட்கள்!!!

        1. 14-01-2019; திங்கள்- போகிப்   பண்டிகை 2. 21-01-2019; திங்கள்- தைப்பூசம் 3. 19-02-2019; செவ்வாய்- மாசி மகம் 4. 04-03-2019; திங்கள்- மகாசிவராத்திரி 5. 06-03-2019; புதன் -சாம்பல் புதன் 6. 03-04-2019; புதன் -ஷபே மேராஜ் 7.18-04-2019; வியாழன்-...

(RH) – RH LIST 2019 – வரையறுக்கப்பட்ட விடுப்பு நாட்கள்!!!

1. 14-01-2019; திங்கள்- போகிப் பண்டிகை 2. 21-01-2019; திங்கள்- தைப்பூசம் 3. 19-02-2019; செவ்வாய்- மாசி மகம் 4. 04-03-2019; திங்கள்- மகாசிவராத்திரி 5. 06-03-2019; புதன் -சாம்பல் புதன் 6. 03-04-2019; புதன் -ஷபே மேராஜ் 7.18-04-2019; வியாழன்-...

📕📗📘📕📗📘📕📗📘📕 2019 வரையறுக்கப்பட்ட விடுப்பு நாட்கள் (RH)!!!

📕📗📘📕📗📘📕📗📘📕 *2019 வரையறுக்கப்பட்ட விடுப்பு நாட்கள் (RH)* 👇. 1. 14-01-2019; திங்கள்- போகிப் பண்டிகை 2. 21-01-2019; திங்கள்- தைப்பூசம் 3. 19-02-2019; செவ்வாய்- மாசி மகம் 4. 04-03-2019; திங்கள்- மகாசிவராத்திரி 5. 06-03-2019; புதன் -சாம்பல் புதன் 6....

Restricted Holidays ( RL ) – Monthly Wise List – 2019!!!

ஜனவரி : 1. 14-01-2019; திங்கள்-  போகிப் பண்டிகை 2. 21-01-2019; திங்கள்- தைப்பூசம் பிப்ரவரி : 3. 19-02-2019; செவ்வாய்- மாசி மகம் மார்ச் : 4. 04-03-2019; திங்கள்- மகாசிவராத்திரி 5. 06-03-2019; புதன் -சாம்பல் புதன் ஏப்ரல் : 6. 03-04-2019; புதன் -ஷபே மேராஜ் 7.18-04-2019; வியாழன்-...

R.H LIST:2019!!!

R.H LIST:2019 1. 14-01-2019; திங்கள்- போகிப் பண்டிகை 2. 21-01-2019; திங்கள்- தைப்பூசம் 3. 19-02-2019; செவ்வாய்- மாசி மகம் 4. 04-03-2019; திங்கள்- மகாசிவராத்திரி 5. 06-03-2019; புதன் -சாம்பல் புதன் 6. 03-04-2019; புதன் -ஷபே மேராஜ் 7.18-04-2019;...

RH LIST FOR THE YEAR 2019 – IN A SINGLE PAGE!!!

RH LIST FOR THE YEAR 2019 - IN A SINGLE PAGE RH

2018 – இவ்வாண்டில் மீதமுள்ள வரையறுக்கப்பட்ட விடுப்புகள் (RL LEAVE)!!!

2018 - இவ்வாண்டில் மீதமுள்ள வரையறுக்கப்பட்ட விடுப்புகள் (RL LEAVE) டிசம்பர்:2018 1. 18.12.2018 - செவ்வாய் - வைகுண்ட ஏகாதசி, கார்வின் முகைதீன் அப்துல்காதர். 2. 23.12.2018 - ஞாயிறு - ஆருத்ரா தரிசனம். 3. 24.12.2018...

Follow us

0FansLike
0FollowersFollow
330SubscribersSubscribe

Latest news

Need Help? Chat with us