தற்காலிகமாக அனுமதிக்கப்பட்ட உயர்நிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியர் பணியிடங்களுக்கு 08.08.2019 முதல் 31.12.2021 வரை தொடர் நீட்டிப்பு வழங்குதல் ஆணை...

தற்காலிகமாக அனுமதிக்கப்பட்ட உயர்நிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியர் பணியிடங்களுக்கு 08.08.2019 முதல் 31.12.2021 வரை தொடர் நீட்டிப்பு வழங்குதல் ஆணை வெளியீடு.

Go.No. 392- RMSA BT Teachers Pay Continuation for 3 years Order.!!!

Go.No. 392- RMSA BT Teachers Pay Continuation for 3 years-2

Pay authorisation- 18 Model Schools- 30 Teaching- 126 Non Teaching Posts.!!!

Pay authorisation- 18 Model Schools- 30 Teaching- 126 Non Teaching Posts

100 HMs And 500 BTs – Post Continuation Orders – School Education Published.!!!

School Education - Temporary Posts - 2018 - 2019 Newly Upgraded High Schools and 5 girls High Schools Headmasters and B.T Assistant Post -...

G.O-354-900 PG + 100 HM Posts Pay Order.!!!

900 PG + 100 HM Posts Pay Order,EducationTN

8462 P.G/ B.t posts BC Head pay Order.!!!

8462 P.G/ B.t posts BC Head pay Order.!!!

PAY CONTINUATION ORDER SSA 1282 Bt AND 912 BT & PG.!!!

912 BT & PG Post Continuation

Follow us

0FansLike
0FollowersFollow
1,370SubscribersSubscribe

Latest news

You cannot copy content of this site