பெண்களுக்கான கருச்சிதைவு விடுப்பு பற்றி அறியலாம் .!!!

அ) கருவுற்ற 12 வாரங்களுக்கு பின்னரும் 20  வாரங்களுக்கு முன்னரும் கருச்சிதைவு ஏற்பட்டால் இவ்விடுப்பு வழங்கப்படும். இதுவன்றி அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனையில் பணியாளர் தானே விரும்பி கருவை நீக்கி கொண்டாலும் மருத்துவமனை வழங்கும் சான்றின் பேரில்...

New Leave Rules For Teacher’s.!!!

EducationTN-New Leave Rules

மருத்துவ விடுப்பைத் தொடர்ந்து வரும் சனி,ஞாயிறுமற்றும் பிற அரசு விடுமுறை நாட்களை பின் இணைப்பாகக் கருதிட அனுமதி பெற்றால் போதுமானது மருத்துவ விடுப்பு தொடங்கும் நாளுக்கு முன் உள்ள சனி,ஞாயிறு மற்றும் பிற அரசு விடுமுறை நாட்களை முன் இணைப்பாக கருதிட அனுமதி பெற வேண்டிய அவசியமில்லை – அரசு கடித எண்:64435/FR-V/94-5.!!!

மருத்துவ விடுப்பைத் தொடர்ந்து வரும் சனி,ஞாயிறுமற்றும் பிற அரசு விடுமுறை நாட்களை பின் இணைப்பாகக் கருதிட அனுமதி பெற்றால் போதுமானது மருத்துவ விடுப்பு தொடங்கும் நாளுக்கு முன் உள்ள சனி,ஞாயிறு மற்றும் பிற அரசு விடுமுறை நாட்களை முன் இணைப்பாக கருதிட அனுமதி பெற வேண்டிய அவசியமில்லை - அரசு கடித எண்:64435/FR-V/94-5

ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்களுக்கான அனைத்து விதமான விடுப்பு விதிகள் – All Leave Rules.!!!

vituppu vitikal - .pdf'pdf' ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்களுக்கான அனைத்து விதமான விடுப்பு விதிகள் - All Leave Rules ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்களுக்கான அனைத்து விதமான விடுப்பு விதிகள்:

மாறுதல் / பதவி உயர்வு / பணியிறக்கம் / நிரவல் போன்ற நிகழ்வுகளின் போது எத்தனை நாட்கள் EL...

மாறுதல் / பதவி உயர்வு / பணியிறக்கம் / நிரவல் போன்ற நிகழ்வுகளின் போது எத்தனை நாட்கள் EL எடுக்கலாம்...??? (EL பற்றிய முழுவிபரம்) * தகுதிகாண் பருவத்தில் உள்ளவர்கள் EL எடுத்தால் probation...
கல்வி சார்ந்த குறியீடுகளுக்கு விளக்கம்..

விடுப்பு மற்றும் இதர விடுப்புகள்!!!

விடுப்பு மற்றும் இதர விடுப்புகள்!!! CLICK HERE TO READ MORE

Tamilnadu government leave roules !!!

education tn leave roules

Follow us

0FansLike
0FollowersFollow
1,370SubscribersSubscribe

Latest news

You cannot copy content of this site