நான்காம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பயன்படும் மூன்றாம் பருவத்திற்கான மாதிரி தொகுத்தறி தேர்வு வினாத்தாள்கள் தமிழ் மீடியம் ஆங்கிலம்...

நான்காம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பயன்படும் மூன்றாம் பருவத்திற்கான மாதிரி தொகுத்தறி தேர்வு வினாத்தாள்கள் தமிழ் மீடியம் ஆங்கிலம் மீடியம் TERM 3 SA IV STD SCIENCE PREPARED BY R.GOPINATH 9578141313 TERM 3 SA ENGLISH...

9 வகுப்பு சமூக அறிவியல் பிப்ரவரி முதல் வாரம் பாடகுறிப்பு – FA(b) Test!!!

9 வகுப்பு சமூக அறிவியல் பிப்ரவரி முதல் வாரம் பாடகுறிப்பு - FA(b) Test 9 வகுப்பு சமூக அறிவியல் பிப்ரவரி முதல் வாரம் பாடகுறிப்பு வரலாறு பாடம் 2 Notes of lesson  including mind map...

முதலாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் தமிழ் பாடத்திற்கான FA-B!!!

முதலாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் தமிழ் பாடத்திற்கான FA-B  FA(B) QUESTIONS தமிழ்    இந்த பதிவில் முதலாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம்   தமிழ் பாடத்திற்கான நான்கு FA-B   கேள்வித்தாள்கள்    கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதனை தேவைப்படும் ஆசிரியர்கள் பதிவிறக்கம்...

ஐந்தாம் வகுப்பு வளரறி மதிப்பீடு-ஆ மற்றும் அலகு தேர்வு மூன்றாம் பருவம்!!!

ஐந்தாம் வகுப்பு வளரறி மதிப்பீடு-ஆ மற்றும் அலகு தேர்வு மூன்றாம் பருவம்!!! CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF

TERM – 3 – 5 STD ALL SUBJECT FA( B)!!!

TERM - 3 - 5 STD ALL SUBJECT FA( B) TERM - 3 - 5 STD   TAMIL            FA( B)...

TERM – III இரண்டாம் வகுப்பு – FA(b) ACTIVITIES – ALL SUBJECTS!!!

இரண்டாம் வகுப்பு 3rd term 1 2 3 & 4 (2)

4th-std English FA(B) Question Term-3!!!

4 std FA B 2018-2019 TERM 3 ENGLISH R.GOPINATH SG TEACHER PAGES 2 IN 1

நான்காம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் ENGLISH வளரறி மதிப்பீடு வினாக்கள்FA(b)!!!

4 std FA B 2018-2019 TERM 3 ENGLISH R.GOPINATH SG TEACHER  PAGES 2 IN 1 4 std FA B 2018-2019 TERM 3 ENGLISH R.GOPINATH SG...

FA(B) – Tamil – 4th Std – Term3 – 10 question papers Download !!!

4th-Term3- FA(B)-Tamil- 10 question papers

3rd std All Subjects FA (B) – 3rd term!!!

STD 3, TAMIL FA (B), STD 3, ENGLISH FA(B) STD 3, MATHSFA(B) STD 3, SCIENCE FA(B) STD 3, S.SCIENCE FA(B)

Follow us

0FansLike
0FollowersFollow
367SubscribersSubscribe

Latest news

Need Help? Chat with us