நீங்கள் தேடும் பல பயனுள்ள நூல்கள் இங்கே கிடைக்கக்கூடும்!!!

நீங்கள் தேடும் பல பயனுள்ள நூல்கள் இங்கே கிடைக்கக்கூடும் நீங்கள் தேடும் பல பயனுள்ள நூல்கள் CLICK HERE

SECOND TERM BOOKS (1st,6th,and 9th standard Tamil & English medium books)!!!

1st std1st std Books Tamil mediumClick here 1st std Books English medium Click here 6th std6th std Books Tamil medium Click here 6th std Books English medium Click here 9th std9th...

TN Text Book price List 2018 – 19!!!

educationtn textbook price.pdf'

தமிழக அரசின் தற்போதைய புதிய பாடத்திட்ட புத்தகங்கள் 1ம் வகுப்பு முதல் 12வரையிலான பாடப்புத்தகங்கள். தேடி எடுத்து கொள்ளலாம்…!!!

தமிழக அரசின் தற்போதைய புதிய பாடத்திட்ட புத்தகங்கள் 1ம் வகுப்பு முதல் 12வரையிலான பாடப்புத்தகங்கள். தேடி எடுத்து கொள்ளலாம்…! 1ம் வகுப்பு பாடபுத்தகங்கள் http://www.textbooksonline.tn.nic.in/Std1.htm 2ம் வகுப்பு பாடபுத்தகங்கள் http://www.textbooksonline.tn.nic.in/Std2.htm 3ம் வகுப்பு பாடபுத்தகங்கள் http://www.textbooksonline.tn.nic.in/Std3.htm 4ம் வகுப்பு பாடபுத்தகங்கள் http://www.textbooksonline.tn.nic.in/Std4.htm 5ம் வகுப்பு பாடபுத்தகங்கள் http://www.textbooksonline.tn.nic.in/Std5.htm 6ம்...

புதிய முறையில் (மிண்ணணு ) சம்பளப் பட்டியல் தயாரிக்கும் முறைக்காண எளிய கையேடு!!!

புதிய முறையில் (மிண்ணணு ) சம்பளப் பட்டியல் தயாரிக்கும் முறைக்காண எளிய கையேடு   இங்கே கிளிக் செய்து பதிவிறக்கம் செய்க

1,6,9,11 TEACHERS HAND BOOK DOWNLOAD EM/TM!!!

1,6,9,11 TEACHERS HAND BOOK DOWNLOAD EM/TM 1,6,9,11 TEACHERS HAND BOOK DOWNLOAD EM/TM STD CHOOSE THE SUBJECT CLICK TEACHERS MANUAL 

NCERT ENGLISH 📚 📒 NEW + OLD BOOKS 📚!!!

📙 NCERT ENGLISH 📚 📒 NEW + OLD BOOKS 📚 Save For Future Reference Keep Checking this link for updates. Download Link 🔰🔰🔰🔰🔰🔰 https://drive.google.com/drive/folders/0B9-dHS6wYj_tTUFNZnZWMFRnRDQ?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/0B9-dHS6wYj_tTUFNZnZWMFRnRDQ?usp=sharing

Follow us

0FansLike
0FollowersFollow
131SubscribersSubscribe

Latest news