கற்போம் எழுதுவோம் இயக்கம் தன்னார்வல ஆசிரியர் கையேடு.!!!

voluntary teachers modules-pdf file-  click here Non formal books -pdf file  click here

8000 அறிய தமிழ் நூல்களின் தொகுப்பு பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.!!!

8000 அறிய தமிழ் நூல்களின் தொகுப்பு பதிவிறக்கம் செய்யலாம்

ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் இருக்க வேண்டிய முதலுதவி புத்தகம் Pdf.!!!

ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் இருக்க வேண்டிய முதலுதவி புத்தகம் Pdf

ஆசிரியர்களுக்குரிய பார்வை பரிசோதனை கையேடு.!!!

ஆசிரியர்களுக்குரிய பார்வை பரிசோதனை கையேடு

ஒரு நூறு சிறு விளையாட்டுக்கள் -PDF BOOK.!!!

ஒரு நூறு சிறு விளையாட்டுக்கள் -PDF BOOK.!!!

TERM 3 – ALL BOOKS WITH QR CODE – DOWNLOAD.!!!

மூன்றாம் பருவம் அனைத்து புத்தகங்கள் க்யூஆர் வடிவில் தனித்தனி பாடமாக தேவைப்படும் போது பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இதில் எந்த வகுப்பு எந்த பாடம் வேண்டுமோ அந்த க்யூஆர் கோடினை க்ளிக்...

TERM 3 – 1 TO 8 NEW SYLLABUS TEXT BOOKS.!!!

பருவம் - 3, 1 - 8 வரை புத்தகங்கள் பருவம் - 3, ஒன்று முதல் ஐந்து  வகுப்பு வரையான பாடப்புத்தகங்கள் (e pdf books) பதிவிறக்கம் செய்ய, 👇👇👇 CLICK HERE,👇👇👇👇👇 வகுப்பு -...

தொடக்க மற்றும் உயர் தொடக்க ஆசிரியர்களுக்கான உடற்கல்வி கையேடு.!!!

STD -1, TAMIL MEDIUM, CLICK HERE STD -1, ENGLISH MEDIUM, CLICK HERE STD -2, TAMIL MEDIUM, CLICK HERE STD -2, ENGLISH MEDIUM, CLICK HERE STD -6, TAMIL MEDIUM,...
Studey Materials EducationTN.com

SPECIAL GUIDE FOR THE STUDENTS PARTICIPATING IN THE TALENT TESTS.* Released by *Directorate of...

SPECIAL GUIDE FOR THE STUDENTS PARTICIPATING IN THE TALENT TESTS.* Released by *Directorate of Elementary Education* Tamilnadu! Download

TERM 3 – ALL BOOKS WITH QR CODE – DOWNLOAD.!!!

மூன்றாம் பருவம் அனைத்து புத்தகங்கள் க்யூஆர் வடிவில் தனித்தனி பாடமாக தேவைப்படும் போது பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இதில் எந்த வகுப்பு எந்த பாடம் வேண்டுமோ அந்த க்யூஆர் கோடினை க்ளிக் செய்து பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம் Education TN - ALL BOOKS QR CODE 2nd term ஞா.செல்வகுமார் ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி திருப்புட்குழி

Follow us

0FansLike
0FollowersFollow
1,370SubscribersSubscribe

Latest news

You cannot copy content of this site