8ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் மூன்றாம் பருவத்திலுள்ள பொது மற்றும் தனியார் துறை பாடத்திற்கான கூடுதல் குறிப்புகள்.!!!

8ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் மூன்றாம் பருவத்திலுள்ள பொது மற்றும் தனியார் துறை பாடத்திற்கான கூடுதல் குறிப்புகள்

8th std TLM.!!!

8th std TLM

8th SURYA Guide – Elamai Tamil/ English / Science/ Social Science- Term II.!!!

8th SURYA - Elamai Tamil - Term II 8th - SURYA - English - Term II 8th SURYA - Science - Term II 8th SURYA - Social...

7TH ,8TH STD MATHS TERM 2 BOOK BACK ONE MARKS COLLECTION WITH ANSWER.!!!

7 TM TERM 2 BOOK BACK ONE MARKS 8TH TERM 1 MATHS TM BOOKBACK ONE MARK

எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவ மாதிரி வினாத்தாள் செப்டம்பர் 2019 .!!!

எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவ மாதிரி வினாத்தாள்  எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவ மாதிரி வினாத்தாள் செப்டம்பர் 2019 1. தமிழ் - Click here for download 2. ஆங்கிலம் - Click here for download 3. கணிதம்...
Studey Materials EducationTN.com

6,7,8TH STD TERM1 ENGLISH FULL GUIDE MATERIAL COLLECTION.!!!

7 Th | TERM 1| ENGLISH GUIDE 8Th | TERM 1| ENGLISH GUIDE

FA ( B )ONLINE TEST 8 TH ENGLISH.!!!

EducationTN - FA B ONLINE TEST 8 TH ENGLISH

8th std maths term 1 ( NEW BOOK ) CIRCUMFERENCE of a circle |...

8th std maths term 1 ( NEW BOOK ) CIRCUMFERENCE of a circle | page no 38 Std : 8 Term : 1 Sub : MATHS CHAPTER :...
Studey Materials EducationTN.com

8th SURA’S Sample Guides

8th-std-5in1-EM-sample-materials-2019 - Click Here 8th-std-5in1-TM-sample-materials-2019 - Click Here 8th-std-english-sample-materials-2019 - Click Here 8th-std-Mathematics-EM-sample-materials-2019 - Click Here 8th-std-science-EM-sample-materials-2019 - Click Here 8th-std-social-science-EM-sample-materials-2019 - Click Here 8th-std-tamil-sample-materials-2019 - Click Here

Follow us

0FansLike
0FollowersFollow
1,370SubscribersSubscribe

Latest news

You cannot copy content of this site