ஆறாம் வகுப்பில் புதிய சமூக அறிவியல் பாடநூலில் உள்ள பொ. ஆ. மு., பொ. ஆ.பி. என்ற சொற்களின்...

பொ.ஆ.மு.-பொது ஆண்டிற்கு முன் பொ.ஆ.பி.-பொது ஆண்டிற்கு பின் பொது ஆண்டு - ஒரு ஆண்டு முறை ஓர் ஆண்டு என்பது புவி சூரியனை ஒரு முறை சுற்றிவருவதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் காலமாகும். காலம் ஒருவரின் பிறப்பு அல்லது ஒரு...

6th Maths study material – Chapter.!!!

STD 6-TERM 1- CHAPTER 5

6th Maths study material- Chapter 3 !!!

educationtn - 6th std Maths

6th std Maths study Material !!!

educationtn- 6th std
Educationtn.com

6th study material – Maths mind maps!!!

Click here to download Prepared By:- R.SANTHI, TEACHER, KANCHIPURAM DISTRICT

VI STD ENGLISH UNIT 2. BROUGHT YOUR BOOK.. TERM 3 Video!!!

VI STD ENGLISH UNIT 2. BROUGHT YOUR BOOK.. TERM 3 https://youtu.be/VreWkw6niy4   PREPARED BY G. KALAYARASI M.A.B.Ed B. T. ASST PUMS NARASINGAPURAM

6TH STD TERM 3 (2019) SCIENCE (TM ) UNIT WISE FA(B) TEST QUESTION PAPER!!!

6TH STD ALL TERM STUDY MATERIALS TERM 3: VI Std Third term Science TM Text book PDF - click here VI Std Third term Science EM...

6TH STD TERM-3 SOCIAL SCIENCE GEOGRAPHY LESSON-1 SLIDE SHOW PPT T/M & E/M!!!

6TH STD STUDY MATERIALS 6 வகுப்பு சமூக அறிவியல் பருவம் 3 புவியியல் பாடம் 1 slide show TM புவியியல் பாடம் 1 slide show EM

6th Science Full Guide Term 3 (2019) New Syllabus (TM & EM)!!!

6TH SCIENCE FULL GUIDE (EM) TERM 3 - 2019 (1)

Follow us

0FansLike
0FollowersFollow
366SubscribersSubscribe

Latest news

Need Help? Chat with us