தொடக்க நிலை மாணவர்களுக்கு பயன்படும் பயனுள்ள தமிழ் எதிர்ச் சொல் தொகுப்பு.!!!

தொடக்க நிலை மாணவர்களுக்கு பயன்படும் எதிர்ச்சொல் தொகுப்புதொகுப்பு   🏕🎊🏕🎊🏕🎊🏕🎊தொடக்க நிலை மாணவர்களுக்கு பயன்படும் பயனுள்ள தமிழ் எதிர்ச் சொல் தொகுப்பு தயாரிப்பு 🌈📡🔬🛶⏳☂️♻️ *இரா.கோபிநாத்* *இடைநிலை ஆசிரியர்* *9578141313* *கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்* *திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

Term 2 – 5th Standard- 5 in 1 Lesson Plan Ganga Guide – English...

EducationTN-lesson-plan-term-2-5-in-1-guide-for-5th-standard-english-medium

Term 2 – 5th Standard- 5 in 1 Lesson Plan Ganga Guide – Tamil...

EducationTN -lesson-plan-term-2-5-in-1-guide-for-5GH

TERM – II – FA(B) -STD -V – TAMIL QUESTIONS.!!!

EducationTN - 5 TH FA ( B ) TAMIL_

ENGLISH HANDWRITING WORK BOOK FOR 5TH STANDARD.!!!

EducationTN English Handwriting

TAMIL HANDWRITING WORK BOOK FOR 5TH STANDARD.!!!

Tamil Handwriting 5th STD Handwriting 2ND STD
Studey Materials EducationTN.com

5th Std Term2 all subjects Guide.!!!

5th-Term2-Guide

வகுப்பு – 5 – பருவம் – 2 தமிழ் அனைத்துப் பாடங்களும் வளரறி மதிப்பீடு (ஆ)-...

இயல் - 1 - எதனாலே எதனாலே(செய்யுள்) இயல் - 1 - நானும் பறக்கப் போகிறேன்(துணைப்பாடம்), மூவிடப் பெயர்கள்(இலக்கணம்) இயல் - 1 - அறிவின் திறவுகோல்(உரைநடை) இயல் - 2 - தமிழர்களின் வீரக்கலைகள்(உரைநடை) இயல்...

Lesson plan for 5th std all subjects October 2nd Week Tamil Medium/ E/M.!!!

Tamil Medium- Download Here 5th oct 2 em    

Follow us

0FansLike
0FollowersFollow
1,160SubscribersSubscribe

Latest news