நான்காம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பயன்படும் மூன்றாம் பருவத்திற்கான மாதிரி தொகுத்தறி தேர்வு வினாத்தாள்கள் தமிழ் மீடியம் ஆங்கிலம்...

நான்காம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பயன்படும் மூன்றாம் பருவத்திற்கான மாதிரி தொகுத்தறி தேர்வு வினாத்தாள்கள் தமிழ் மீடியம் ஆங்கிலம் மீடியம் TERM 3 SA IV STD SCIENCE PREPARED BY R.GOPINATH 9578141313 TERM 3 SA ENGLISH...

நான்காம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பயன்படும் மூன்றாம் பருவத்திற்கான மாதிரி தேர்வு வினாத்தாள்கள் தமிழ் மீடியம்!!!

நான்காம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பயன்படும் மூன்றாம் பருவத்திற்கான மாதிரி தேர்வு வினாத்தாள்கள் தமிழ் மீடியம் TERM 3 MATHS TAMIL MEDIUM GOPINATH KBT TLR 9578141313 TERM 3 SA IV STD SOCIAL SCIENCE...

SLAS model question paper – IVth std English medium!!!

IVth STD ENGLISH MEDIUM SLAS MODEL TEST - BY J.SENTHIL NATHAN PUMS, ERVADI.

தொட்டாலே தேர்வும் மதிப்பெண்ணும் தயார் நான்காம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பயன்படும் ஆன்லைன் தேர்வுகள் வளரறி தேர்வு...

MATHS TERM 3 ONE TOUCHFA A FA B ONLINE EXAMINATIONS R.GOPINATH 9578141313   *தொட்டாலே தேர்வும் மதிப்பெண்ணும் தயார்* நான்காம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பயன்படும் ஆன்லைன் தேர்வுகள் வளரறி தேர்வு அ மற்றும் ஆ பருவம் 3 கணக்கு 📖📒📘📙📖📚📚 *இரா.கோபிநாத்* இடைநிலை ஆசிரியர் 9578141313 *கடம்பத்தூர்...

நான்காம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பயன்படும் ஆன்லைன் தேர்வுகள் வளரறி தேர்வு அ மற்றும் ஆ பருவம் 3...

ONE TOUCH ONLINE EXAMINATIONS FA A FA B GOPINATH SG TEACHER 9578141313   நான்காம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பயன்படும் ஆன்லைன் தேர்வுகள் வளரறி தேர்வு அ மற்றும் ஆ பருவம் 3 தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் 📖📒📘📙📖📚📚 *இரா.கோபிநாத்* இடைநிலை ஆசிரியர் 9578141313 *கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்* *திருவள்ளூர்...

TERM 3 4STD TAMIL MEDIUM MATHS MIND MAP .SOCIAL SCIENCE MIND...

MIND MAP TERM 3 MATHS TAMIL MEDIUM 9578141313 MIND MAP TERM 3 SOCIAL SCIENCE TAMIL MEDIUM 9578141313   TERM 3 4STD TAMIL MEDIUM 1.MATHS MIND MAP 2.SOCIAL SCIENCE MIND MAP 📖📒📘📙📖📚📚 *இரா.கோபிநாத்* இடைநிலை ஆசிரியர் 9578141313 *கடம்பத்தூர்...

Follow us

0FansLike
0FollowersFollow
318SubscribersSubscribe

Latest news

Need Help? Chat with us