மூன்றாம் வகுப்பு – மூன்றாம் பருவம் – கற்றல் கற்பித்தல் புத்தகம்!!!

-Tamil 3rd கற்றல் கற்பித்தல் கையேடு English 3rd teachers manual Maths 3rd teacher manual SCIENCE SOCIAL  

3rd std English – Book Back Answers!!!

3rd std Book Back Question and Answers   மூன்றாம் வகுப்பு, ஆங்கில புத்தகப் பயிற்சி மற்றும் பாடத்தின் இடையில் வரும் பயிற்சிகளுக்கான விடைகள். Laptop,  projecter மூலம் கற்றல் கற்பித்தல் பணி செய்பவர்களுக்கு உதவியாக...

3rd std All Subjects FA (B) – 3rd term!!!

STD 3, TAMIL FA (B), STD 3, ENGLISH FA(B) STD 3, MATHSFA(B) STD 3, SCIENCE FA(B) STD 3, S.SCIENCE FA(B)

3rd std Learning outcomes 3rd Term Tamil and English medium!!!

Tamil English Maths Science Social கணக்கு அறிவியல் சமூகவியல்
Educationtn.com

2nd std to 5th std – 237 Video collection!!!

2nd std to 5th std - 237 Video collection ONE TOUCH ALL LESSON VIDEO* இரண்டாம் வகுப்பு முதல் 5-ஆம் வகுப்பு வரை தமிழ் மற்றும் ஆங்கில பாடங்கள் அனைத்தும் அதன்...

3rd Standard – Term 2 – FA ( b ) Activity Questions!!!

Question Papers - Term 2 ( Tamil, English )  3rd std - tamil - Term 2 - fa(b) questions.pdf'pdf' 3rd std - English - term 2...

3rd Std – Term 2 – Maths, Science, Social – Worksheet ( with QR...

3rd std - maths,science, social worksheet - term 2.pdf'

TERM 2 | SCIENCE | 3rd STANDARD | QRCOCE QUESTIONS!!!

பருவம்-2, வகுப்பு-3, அறிவியல் QR CODE வினாத்தாள் மூன்றாம் வகுப்பு, பருவம் 2 , அறிவியல் பாடத்திற்கு QR CODE முறையில் வினாத்தாள்கள் தயரித்துள்ளேன். மூன்றாம் வகுப்பு என்பதால் அனைத்து வினாக்களும் சரியான விடை...
Educationtn.com

மூன்றாம் வகுப்பு ஆங்கிலம் கையெழுத்துப் பயிற்சி புத்தகம்… பருவம் 2 மூன்றாம் வகுப்பு ஆங்கிலப் புத்தகத்தை அடிப்படையாகக்...

3 STD ஆங்கில கையெழத்து பயிற்சி ஏடு பருவம் 2 இரா,கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர் மூன்றாம் வகுப்பு ஆங்கிலம் கையெழுத்துப் பயிற்சி புத்தகம்... பருவம் 2 மூன்றாம் வகுப்பு ஆங்கிலப் புத்தகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது... 📚📚📚📚📖📖📖📖📖📖 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 இனிய வணக்கம் *இரா.கோபிநாத்* *இடைநிலை...

Follow us

0FansLike
0FollowersFollow
318SubscribersSubscribe

Latest news

Need Help? Chat with us