இரண்டாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் நீர் பாடல் VIDEO!!!

https://youtu.be/l5k8V_DeBT0 தயாரிப்பு: Kani Raj ,Teacher R.C Primary school ,Surampatti

TERM – III இரண்டாம் வகுப்பு – FA(b) ACTIVITIES – ALL SUBJECTS!!!

இரண்டாம் வகுப்பு 3rd term 1 2 3 & 4 (2)

2 nd std Learning outcomes 3rd Term Tamil and English medium!!!

Tamil English Maths EVS கணக்கு சூழ்நிலையியல்
Educationtn.com

2nd std to 5th std – 237 Video collection!!!

2nd std to 5th std - 237 Video collection ONE TOUCH ALL LESSON VIDEO* இரண்டாம் வகுப்பு முதல் 5-ஆம் வகுப்பு வரை தமிழ் மற்றும் ஆங்கில பாடங்கள் அனைத்தும் அதன்...

வகுப்பு 2 ENGLISH புத்தகப் பயிற்சி வினாக்கள்..!!!

IRA.GOPINATH 2 STD ENGLISH BOOK BACK EXERCISES TERM 2 வகுப்பு 2 ENGLISH புத்தகப் பயிற்சி வினாக்கள்.. தேவையெனில் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் 📖📒📘📙📖📚📚 *இரா.கோபிநாத்* இடைநிலை ஆசிரியர் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி ஒண்டிக்குப்பம் 9578141313 *கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்* *திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

வகுப்பு 2 கணக்கு புத்தகப் பயிற்சி வினாக்கள்.!!!

IRA.GOPINATH 2STD MATHS TERM 2 TM BOOK BACK EXERCISES வகுப்பு 2 கணக்கு புத்தகப் பயிற்சி வினாக்கள்.. *தமிழ் பயிற்று மொழி* தேவையெனில் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் 📖📒📘📙📖📚📚 *இரா.கோபிநாத்* இடைநிலை ஆசிரியர் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி ஒண்டிக்குப்பம் 9578141313 *கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்* *திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

கற்றலில் எளிமையாக கற்பிக்க “லகர” “ளகர “ழகர” வேறுபாடுகள் அறிவோம்!!!

கற்றலில் எளிமையாக கற்பிக்க "லகர" "ளகர "ழகர" வேறுபாடுகள் அறிவோம்! More reads... CLICK HERE 

Std 1&2 – Action Words – Tamil!!!

Std 1&2 - Action Words - Tamil CLICK HERE

Follow us

0FansLike
0FollowersFollow
330SubscribersSubscribe

Latest news

Need Help? Chat with us