பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் விரைவுக்குறியீடு(QR) பதிவேடு PDF.!!!

பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் விரைவுக்குறியீடு(QR) பதிவேடு PDF

10TH STD SCIENCE PHYSICS, CHEMISTRY ALL QR CODE COLLECTION IN SINGLE PAGE BASED ON...

பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடம் சார்ந்த அனைத்து காணொளி  காட்சிகளும் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட QR CODE தொகுப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். educationtn - 10th std phy,chem qr...

10th Study Materials – New Syllabus (From 2019)!!!

Books - Tamil - Download Here 10th New Syllabus Text Books - English - Download Here 10th New Syllabus Text Books - Maths -...

10th Maths One mark Questions set!!!

maths one mark q set

X-STANDARD MATHS CREATIVE QUESTIONS WITH ANSWER. I & II !!!

DOC-20181222-WA0003 MATHS_creative-Qns-2 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺💐👍👉 10-th STANDARD💐👍 👍 CREATIVE QUESTIONS- I & II🌹 💐X-STANDARD MATHS 💐 CREATIVE QUESTIONS WITH ANSWER. PREPARED BY U.KARTHIKKUMAR., M.A(T).,M.SC.,M.Ed.,MATHS ., PG TEACHER IN MATHS. UNIVERSAL MAT HR SEC SCHOOL., TIRUPUR-641664 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

10-th STANDARD Compulsory 2 Mark and 5 Marks. Questions-2019 UNIT=8 (VIII) MENSURATION !!!

LESSON 8 MENSURATION   🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺💐👍👉 10-th STANDARD💐👍 👍 Compulsory 2 Mark and 5 Marks. Questions-2019🌹 👉 UNIT=8 (VIII) 👍👍👍👍 🌺 MENSURATION 🌺 🦜MENSURATION QUESTIONS 🦜 TOTAL MARKS= 15. 1 MARK. 1×1= 1 2...

10-th STANDARD Compulsory 2 Mark and 5 Mark Questions-2019/ UNIT=5 (V) ...

LESSON 5 CO ORDINATE GEOMETRYGEOMETRY 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺💐👍👉 10-th STANDARD💐👍 👍 Compulsory 2 Mark and 5 Mark Questions-2019🌹 👉 UNIT=5 (V) 👍👍👍👍 COORDINATE GEOMETRY PUBLIC EXAM QUESTION NUMBER = 30 Or 45. 💐X-STANDARD...

X STD MATHS II REVISION KEY ANSWER!!!

X STD MATHS II REVISION KEY ANS     Rajadhurai A K B T Asst (Maths) GGHSS POTHATTURPET TIRUVALLUR DT.

Follow us

0FansLike
0FollowersFollow
330SubscribersSubscribe

Latest news

Need Help? Chat with us