தினம் ஒரு அறிவியல் – 17.04.2019!!!

🔬📽📡🧬⏳🔭📹📹📺🔭🔦 *தினம் ஒரு அறிவியல்* *நமது உடலில் உள்ள இரத்த குழாய்களின் நீளம் சுமார் 6 லட்சம் மைல்கள்* இந்தத் தொலைவு என்பது இந்த உலகத்தை இரண்டு முறை சுற்றி வருவது போன்றது.. 🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️ *இரா.கோபிநாத்* இடைநிலை ஆசிரியர் 9578141313 *கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்* *திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

தினம் ஒரு அறிவியல் – 16.04.2019!!!

🔬📽📡🧬⏳🔭📹📹📺🔭🔦 *தினம் ஒரு அறிவியல்* வவ்வால்கள் தன் முன் கால்களை இறக்கைகளாக அமைத்துக் கொண்டுள்ளது வவ்வால்களின் இறக்கை மற்றும் கால்கள் ஜவ்வு போன்ற அமைப்புடன் முதுகுப்புறம் இணைந்து காணப்படுகின்றன. கிட்டி" என அழைக்கப்படும் பன்றி மூக்கு வௌவாள்கள் அளவில்...

தினம் ஒரு அறிவியல் – 15.04.2019!!!

🔬📽📡🧬⏳🔭📹📹📺🔭🔦 *தினம் ஒரு அறிவியல்* பென்சில் தயாரிக்க உதவும் பொருள் *கிராஃபைட்* 🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️ *இரா.கோபிநாத்* இடைநிலை ஆசிரியர் 9578141313 *கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்* *திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

தினம் ஒரு அறிவியல் – 13.04.2019!!!

🔬📽📡🧬⏳🔭📹📹📺🔭🔦 *தினம் ஒரு அறிவியல்* 🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝 தேனிக்கு 5 கண்கள் உண்டு. 👁👁👁👁👁👁👁👁 நம் கண்களுக்குள் இரண்டு மில்லியனுக்கும் அதிகமாக வேலை செய்யும் உறுப்புகள் உள்ளது. 👀👀👀👀👀👀👀👀நாம் பிறந்ததிலிருந்து அனைத்து உறுப்புகளும் வளர்கின்றன கண்களை தவிர. கண்கள் பிறப்பில் உள்ள அளவுதான்...

தினம் ஒரு அறிவியல் – 12.04.2019!!!

🔬📽📡🧬⏳🔭📹📹📺🔭🔦 *தினம் ஒரு அறிவியல்* 🧬🧬🧬🧬🧬🧬🧬🧬 ஒரு கிராம் டி.என்.ஏ. ல் *5.5 பெடாபைட்ஸ் PETABYTES PB..* *1PB = 1,073,741,824 MB* (தோராயமாக 700 டெராபைட்) அளவிலான தரவுகளை சேமிக்கும்.. 🧬🧬🧬🧬🧬🧬🧬🧬 🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️ *இரா.கோபிநாத்* இடைநிலை ஆசிரியர் 9578141313 *கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்* *திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

தினம் ஒரு அறிவியல் 09.04.2019

🔬📽📡🧬⏳🔭📹📹📺🔭🔦 *தினம் ஒரு அறிவியல்* 🐊🐊🐊🐊🐊🐊🐊🐊 *முதலைக்கண்ணீர்* *சாப்பிடும் போது கண்ணீர் வடிக்கின்ற விலங்கு முதலை*! 🦎🐍🦎🐜🐢🐍🦂🕷 முதலைகளை பொறுத்த வரை *கண்ணீர்மையம், உமிழ்நீர்மையம்* ஆகியவை ஒன்றாக அருகருகே இருப்பதால் அவை உணவை உட்கொள்ளும் போது உமிழ்நீருடன் கண்ணீரும் சேர்ந்து சுரக்கின்றது...

தினம் ஒரு அறிவியல்!!!

🔬📽📡🧬⏳🔭📹📹📺🔭🔦 *தினம் ஒரு அறிவியல்* டால்பின்கள் ஒரு கண்ணைத் திறந்து வைத்துக்கொண்டு தூங்கும் ! ஒரு பாதி மூளை மட்டும் விழித்திருக்கும்..... 🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️ *இரா.கோபிநாத்* இடைநிலை ஆசிரியர் 9578141313 *கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்* *திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

🔬📽📡🧬⏳🛰🚀🔭 தினம் ஒரு அறிவியல்!!!

🔬📽📡🧬⏳🛰🚀🔭 *தினம் ஒரு அறிவியல்* *கடல் அனிமோன் என்பவை. 🎋🎋🎋🎋🎋🎋கடலுக்கு அடியில் வளரும் ஒரு வகை தாவரமாகும்.* 🦑🦑🦑🦑🦑🦑🦑 பார்ப்பதற்கு அதன் பெயருக்கேற்ப அழகாக தோன்றினாலும், இவை தன்னை கடந்து செல்லும் உயிரினங்கள் மீது ஒரு வகை அமிலத்தை உமிழ்ந்து...

Follow us

0FansLike
0FollowersFollow
318SubscribersSubscribe

Latest news

Need Help? Chat with us