9-ஆம் வகுப்பு பாடத்தில் திருத்தம் – அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் தெரியப்படுத்த இயக்குநர் உத்தரவு!!!

9-ஆம் வகுப்பு பாடத்தில் திருத்தம் - அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் தெரியப்படுத்த இயக்குநர் உத்தரவு!

அனைத்து வகை பள்ளிகளிலும் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக கூட்டங்கள்(PTA) தொய்வின்றி நடைபெற பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு!!!

அனைத்து வகை பள்ளிகளிலும் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக கூட்டங்கள்(PTA) தொய்வின்றி நடைபெற பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு!

Follow us

0FansLike
0FollowersFollow
88SubscribersSubscribe

Latest news