அறிவோம் பழமொழி:அதிகப் படிச்ச மூஞ்சுறு கழுநீர் பானையில் விழுந்ததாம்!!!

அதிகப் படிச்ச மூஞ்சுறு கழுநீர் பானையில் விழுந்ததாம் என்ற பழமொழியை ஆசிரியர் ஒருவர் கூறுவதை காட்டுப்பூனைக்குட்டி கார்த்திகா தற்செயலாகக் கேட்டது. ‘இந்தப் பழமொழி ஏதோ மூஞ்சுறு எலியை பற்றி கேலியாக கூறுவது போல் அமைந்துள்ளதே’...

அறிவோம் பழமொழி:அதையும்தான் சொல்வானேன் வாயும்தான் நோவானேன்!!!

அதையும்தான் சொல்வானேன் வாயும்தான் நோவானேன் என்ற பழமொழியை இரு பெண்களிடம் பாட்டி ஒருவர் கூறுவதை கரடிக்குட்டி கற்பகம் கேட்டது. ‘பழமொழிக்கான விளக்கத்தையும் அறிந்து கொண்டால் மிகவும் நன்றாக இருக்கும்’ என்று மனதிற்குள் நினைத்துக் கொண்டது. அப்பொழுது...

அறிவோம் பழமொழி:இடுப்பு ஒடிந்த கோழிக்கு உரல் குழியே கைலாசம்!!!

இடுப்பு ஒடிந்த கோழிக்கு உரல் குழியே கைலாசம் இடுப்பு ஒடிந்த கோழிக்கு உரல் குழியே கைலாசம் என்ற பழமொழியை பாட்டி ஒருவர் சிறுவர்களுக்கு கூறுவதை பனங்காடை பழனி கேட்டது. பழனி மீனாட்சி கூட்டத்திலிருந்து பழமொழிக்கான விளக்கம்...

அறிவோம் பழமொழி:பண்ணை மாட்டுக்கு மண்ணுதான் மருந்து!!!

பண்ணை மாட்டுக்கு மண்ணுதான் மருந்து பண்ணை மாட்டுக்கு மண்ணுதான் மருந்து என்ற பழமொழியை நாரை நந்தினி புல்வெளியில் நின்றபோது கேட்டது. கூட்டத்தில் வயதான பெண் பழமொழி பற்றி மேலும் பேசுவதை நாரை நந்தினி கூர்ந்து...

அறிவோம் பழமொழி:அறம் ப‌டித்தவன் அங்காடி போனால் விற்கவும் மாட்டான் வாங்கவும் மாட்டான்!!!

அறம் ப‌டித்தவன் அங்காடி போனால் விற்கவும் மாட்டான் வாங்கவும் மாட்டான் அறம் ப‌டித்தவன் அங்காடி போனால் விற்கவும் மாட்டான் வாங்கவும் மாட்டான் என்ற பழமொழியை குருவிக்குஞ்சு குருவம்மாள் கேட்டது. ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு பழமொழியின் விளக்கத்தை பற்றிக்...

அறிவோம் பழமொழி:கண்டது கற்கப் பண்டிதன் ஆவான்!!!

கண்டது கற்கப் பண்டிதன் ஆவான் கண்டது கற்க பண்டிதன் ஆவான் என்ற பழமொழியை தாய் ஒருத்தி தன் குழந்தைகளுக்கு கூறுவதை பழங்கள் சேகரிக்கும்போது சிவப்பு பாண்டா சிவத்தைய்யா கேட்டது. மூங்கிலை தின்பதை விட்டுவிட்டு பழமொழி பற்றி வேறு...

அறிவோம் பழமொழி:பெண் புத்தி பின் புத்தி!!!

பெண் புத்தி பின் புத்தி “பெண் புத்தி பின் புத்தி என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப இப்படியா நடந்து கொள்வாய்” என்று இளம் வயது பெண்ணை நோக்கி முதியவர் ஒருவர் கூறுவதை மயில் மங்கம்மா கேட்டது. காலையில்...

அறிவோம் பழமொழி:கல்விக்கு இருவர் களவுக்கு ஒருவர்!!!

கல்விக்கு இருவர் களவுக்கு ஒருவர் கல்விக்கு இருவர் களவுக்கு ஒருவர் என்ற பழமொழியை ஆசிரியர் தன் மாணவர்களுக்கு கூறுவதை கின்னிக்கோழிக் குஞ்சு கிருஷ்ணன் கேட்டது. ‘ஆகா இன்றைக்கான பழமொழியை நாம் கூற இன்று வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது....

அறிவோம் பழமொழி:செத்தும் கெடுத்தான் சீரங்கன்!!!

செத்தும் கெடுத்தான் சீரங்கன் செத்தும் கெடுத்தான் சீரங்கன் என்ற பழமொழியை பெரியவர் ஒருவர் கூட்டத்தில் கூறுவதை வெளவால்குட்டி வாணி கேட்டது. பழமொழி பற்றிய விளக்கம் பற்றி பெரியவர் ஏதேனும் கூறுகிறரா என்று ஆர்வத்துடன் கூட்டத்தினரைக் கவனிக்கலானது. பெரியவர்...

Follow us

0FansLike
0FollowersFollow
155SubscribersSubscribe

Latest news