இன்று எனது வகுப்பறையில் மாணவர்களுக்கு PHET INTERACTIVE CONTENT SIMULATIONS மூலம் மாணவர்கள் கணித வடிவங்களின்
பரப்பளவு சுற்றளவு கண்டறியும் பயிற்சி பெறுதல்
🎲🎰🎲🎰🎲🎲🎰🎲🎲🎲🎰🎰🎲🎰🎲
இதனை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பது சார்ந்த TUTORIAL

https://youtu.be/6qDqu0G_1kg

பாருங்கள் நீங்களும் பயன்படுத்துங்கள்
பிறருக்கும் பகிருங்கள்

https://youtu.be/6qDqu0G_1kg
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️

🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭
*இரா.கோபிநாத்*
*இடைநிலை ஆசிரியர்*
*ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி ஒண்டிக்குப்பம்*
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here