ஆதார் எண் தவறாக உள்ளவர்களை கண்டறிவது எப்படி..?

ஆதார் எண் இல்லாத மாணவர்களை கண்டறிந்து சரிசெய்வது எப்படி?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here