*தமிழ் கற்கலாம்*
*MOBILE APP*
10 நாளில்
1150 USERS DOWNLOADED
நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்து விட்டீர்களா???
தமிழை எளிமையாக கற்க குழந்தைகளுக்கு பயன்படும் மற்றும் மெல்லக் கற்கும் மாணவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ள மொபைல் செயலி
🏕🏕🏕🏕🏕🏕🏕
247 தமிழ் எழுத்துக்களை எளிமையாக கற்றுக்கொள்ள பயன்படும் மொபைல் செயலி *MOBILEAPP*

H5P INTERACTIVE CONTENT
பயன்படுத்தி தயார் செய்து GOOGLE PLAYSTORE ல் PUBLISH செய்துள்ளேன்

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_iraahooo.GOPINATH5P

*https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_iraahooo.GOPINATH5P*

☝☝☝☝☝☝☝☝
CLICK TO DOWNLOAD

🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️
*இரா.கோபிநாத்*
*இடைநிலை ஆசிரியர்*
*ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி ஒண்டிக்குப்பம்*
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here