துறை தேர்வில் புதிய பாடத் திட்டத்தின் கீழ் ஆசிரியர்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய தாள்கள்

பள்ளித் துணை ஆய்வாளர்கள் (D. I.)

1. 065- Tamil Nadu School Education Department Administrative Test – Paper – I –
 Higher Secondary / Secondary / Teacher Training and Special School

2. 072-Tamil Nadu School Education Department Administrative Test – Paper – II –  Elementary / Middle and Special Schools

3.  124 – Account Test for Subordinate Officers – Part I .

(or)

4.152-The Account Test for Executive Officers

5.172 – The Tamil Nadu Government Office Manual Test

பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்கள்

1 . 124 – Account Test for Subordinate Officers – Part I .
(or)
152.The Account Test for Executive Officers

2 . 172 – The Tamil Nadu Government Office Manual

துறை தேர்வில் மற்ற அலுவலர்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய தாள்கள்

1 . 124 – Account Test for Subordinate Officers – Part I .

2 . 172 – The Tamil Nadu Government Office Manual

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here