247 தமிழ் எழுத்துக்களை எளிமையாக கற்றுக்கொள்ள பயன்படும் மொபைல் செயலி *MOBILEAPP*

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_iraahooo.GOPINATH5P

H5P INTERACTIVE CONTENT
பயன்படுத்தி தயார் செய்து GOOGLE PLAYSTORE ல் PUBLISH செய்துள்ளேன்

 

🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️
*இரா.கோபிநாத்*
*இடைநிலை ஆசிரியர்*
*ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி ஒண்டிக்குப்பம்*
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here