வினாத்தாள் செப்டம்பர் 2019
     1. தமிழ் – Click Here for Download
     2. ஆங்கிலம்  – Click Here for Download
     3. கணிதம்  – Click Here for Download
    4. அறிவியல்  – Click Here for Download
    5. சமூக அறிவியல்  – Click Here for Download

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here