கிணற்றில் நீர் எடுக்கும் போது நீரில் மூழ்கிய பொருளின் எடை குறைவது போல் தோன்றுவது ஏன்? 

ஆர்க்கிமிடிஸ் தத்துவப்படி,  திரவத்தில் அமிழ்த்தப்படும் பொருளின் மீது திரவமானது மேல்நோக்கிய உந்து விசையொன்றை ஏற்படுத்தும். இதனால் கீழ்நோக்கி செயல்படும் எடையில் ‘தோற்ற இழப்பு’ ஏற்படுவதால் எடை குறைவதுபோல் தோன்றுகிறது. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here