புருனோ என்ற அறிவியல் அறிஞர், ஓர் உண்மையை உரைத்ததற்காக, உயிரோடு கொளுத்தப்பட்டார்? அது என்ன கண்டுபிடிப்பு என்று தெரியுமா? 

சூரியனை மையமாகக் கொண்டு பூமியும் மற்ற கோள்களும் சுற்றுகின்றன என்ற உண்மைதான். 

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here