தமிழ் பழமொழிகள் இரா,கோபிநாத் இநிஆஇநிஆ

⛱🎡🎢🎠⛺📺🕰
*DAILY ONE TLM*

*தமிழ் பழமொழிகள்*

*https://drive.google.com/file/d/1D1OuMW15qrWoQVt447I7bQG06C20rsYK/view?usp=drivesdk*

☝☝☝☝☝☝☝
CLICK TO DOWNLOAD

🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️
*இரா.கோபிநாத்*
*இடைநிலை ஆசிரியர்*
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here