நான்காம் வகுப்பு கருத்து வரைபடம் MATHS TERM 1 PRPEARED BY இரா கோபிநாத் 9578141313

 

🏕🏕🏕🏕🏕🏕🏕🏕🏕
நான்காம் வகுப்பு
பருவம் 1
கணக்கு
ஆங்கில வழி
கருத்து வரைபடம்
தொகுப்பு

கருத்து வரைபடங்களில் உள்ள காலிக்கட்டங்களில் தங்களுக்கு தேவையான கூடுதல் கருத்துக்களை பூர்த்தி செய்து கொள்ளும்படி தயார் செய்துள்ளேன்….

🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️
*இரா.கோபிநாத்*
*இடைநிலை ஆசிரியர்*
*9578141313*
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here