ஆறாம் வகுப்பு மாணவர்களின் மொழித்திறனை மேம்படுத்த கதை பயிற்சி

ஆறாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான கதை பயிற்சி சார்பாக இணைப்பில் உள்ள கதை அட்டைகளை பதிவிறக்கம் செய்து மாணவர்களின் மொழித்திறனை மேம்படுத்த பயன்படுத்தும்படி தமிழாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here