வாட்ஸ்-அப் நிறுவனம்இந்தியா வில் டிஜிட்டல்பணப் பரிவர்த் தனைசேவையை இந்த ஆண்டுஇறுதிக்குள்அறிமுகப்படுத்த உள்ளது.

வாட்ஸ்-அப் நிறுவனம்மெஸேஜ் மற்றும் கால்சேவை களை வழங்கிவருகிறது. இந் நிறுவனம்இந்தியாவில் மட்டும் 40கோடி பயனாளர்களைகொண்டு இருக்கிறது.இந்தியா வில் டிஜிட்டல்பணப் பரிவர்த் தனைசேவையை அறிமுகப்படுத்தும் நோக்கத்தோடு அதுதொடர் பானபரிசோதனையை கடந்தஓராண்டு முதலேமேற்கொண்டு வந்தது.

  

இந்நிலையில் இந்தஆண்டு இறுதிக்குள்இந்தியா வில் டிஜிட்டல்பணப் பரிவர்த் தனைசேவையை அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. தற்போதுபேடிஎம், போன்பே,கூகுள்பே ஆகியநிறுவனங்கள் டிஜிட்டல்பணப் பரிவர்த்தனைசேவையில் முன்னணியில்இருக்கின்றன.இந்நிலையில் வாட்ஸ்-அப்டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை சேவையில்இறங்குகிறது.

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here