குறில் நெடில் வேறுபாடுகள் இரா கோபிநாத் 9578141313

அகர மற்றும் ஆகார வரிசை குறில் நெடில் வார்த்தைகள் பயன்பாடு .. பகுதி1..

🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️
*இரா.கோபிநாத்*
*இடைநிலை ஆசிரியர்*
*9578141313*
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here