அளவியல் 1

வட்டத்தின் பகுதிகள் 2

– வட்ட வில்லின் நீளம் பரப்பு சுற்றளவு

கூட்டு வடிவங்கள்

 

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here