2019-20ஆம் ஆண்டிற்கான 6 முதல் 12ம் வகுப்புகளுக்கான மாதாந்திர பாட திட்டம் மற்றும் ஜுலை மாதத்திற்கான மாதாந்திர / முதலாம் இடைபருவத்தேர்வுக்கான வினாத்தாள் வடிவமைப்பு

2019-20ஆம் ஆண்டிற்கான 6 முதல் 12ம் வகுப்புகளுக்கான மாதாந்திர பாட திட்டம்
மேலும், ஜுலை மாதத்திற்கான மாதாந்திர / முதலாம் இடைபருவத்தேர்வுக்கான வினாத்தாள் வடிவமைப்பு இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
CLICK  THE LINKS BELOW TO  DOWNLOAD THE SYLLABUS & QUESTION PAPER PATTERN

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here