கல்வி சார்ந்த குறியீடுகளுக்கு விளக்கம்..

👆🏿👆🏿👆🏿
💦💥💦💥💦💥💦💥💦💥💦

*PART TIME M.Phil படித்த ஆசிரியர்களுக்கு ஊக்க ஊதியம் வழங்க தணிக்கை துறைக்கு உத்தரவு*

💦💥💦💥💦💥💦💥💦💥💦

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here