ஊரகத் திறனாய்வு தேர்வு 2019 -20 ஜூலை 15 முதல் 25 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்..
பெற்றோர் ஆண்டு வருமானம் ரூ.1 லட்சத்துக்குள்ளாக இருக்கும் மாணவர்கள் மட்டும்திறனாய்வுத் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
ஜூலை 15 முதல் 25-ம் தேதிக்குள்ளாக அவரவர் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் – தேர்வுத்துறை.

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here