வகுப்பு 4 பருவம் 1 தமிழ் பனைமரச்சிறப்பு கடின வார்த்தைகள் இரா,கோபிநாத் 9578141313

பருவம் 1 வகுப்பு 4
பாடம்2 தமிழ்
பனைமரச்சிறப்பு
கடின வார்த்தைகள் தொகுப்பு

🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️
*இரா.கோபிநாத்*
*இடைநிலை ஆசிரியர்*
*9578141313*
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

 

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here