இன்றையதினம். 

ஆசிரியன் தனது உரிமைக்காக குரல்கொடுக்கவும் போராடி கோரிக்கைகளை வென்றெடுக்கவும் தனக்கென்று ஒரு சங்கம் வேண்டுமென அதற்கென உழைத்து உருவாக்கி நம்மை விட்டு மறைந்து சென்ற அனைவராலும் மாஸ்டர் என அழைக்கப்படும் இராமுண்ணி பிறந்ததினம் இன்று இந்நாளில் அவரை நினைவுகூர்வதில் ஓர் ஆசிரியனாக பெருமிதம் அடைகிறேன் .

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here