பட்டாம் பூச்சிகளுக்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்கியுள்ள மாநிலங்கள்

 

  1. மகாராஷ்டிரா-Blue Mormon (Papilio polymnestor)
  2. உத்தரகாண்ட்-Common Peacock- (Papilio bianor Cramer)
  3. கர்நாடகா-Southern Birdwings- (Troides minos)
  4. கேரளா-Malabar banded peacock – (Papilio buddha)
  5. தமிழ்நாடு -Tamil yeamon  (Cirrochroa thais)
click here to download PPt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here