தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப்பள்ளிகளுக்கு EMIS / UDISE பணிகளுக்காக மடிக்கணினி வழங்குவது தொடர்பான மாநில திட்ட இயக்குநரின் தெளிவுரைகள் ( ந.க.எண் : 3950 / SS / Laptop-Proc/2019 , நாள் : 01.07.2019

தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப்பள்ளிகளுக்கு EMIS / UDISE பணிகளுக்காக மடிக்கணினி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மடிக்கணினி வழங்கப்படுவதன் நோக்கங்கள் :

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here