*தொடக்கக் கல்வி: வட்டார கல்வி அலுவலங்களில் ஜூன்-2019 ஊதியப்பட்டியல் மற்றும் ஊதியம் அல்லாத பட்டியல்கள் (Non salary bill)IFHRMS வாயிலாக அனுப்பக் கோருதல் சார்ந்து-தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்*

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here