அலகு 13- உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள்

பத்தாம் வகுப்பு-அறிவியல்

அலகு 13-உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள் 1.Power Point Presentation, 

2.இணையவழித் தேர்வு (10 ஒருமதிப்பெண் வினாக்கள்)

3.அலகுத்தேர்வு வினாத்தாள்
ஆக்கம்:

                    ப.லோகநாதன்,
                    பட்டதாரி ஆசிரியர்
                    அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி
                    கெட்டுஅள்ளி-636803
                    தருமபுரி மாவட்டம்.


அலகு 13-உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள்  Power point Presentation

Download PPT -click here

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here