வரையறுக்கப்பட்ட விடுமுறை

R L

17/07/2019  – Adi pandigai

03/08/2019. – Adi 18
09/08/2019  – Varalakshmi viratham
15/08/2019. – Rig, yazur upakarma
16/08/2019. – Gayathri Japam
23/08/2019. – Gokulashtami

02/09/2019. – Samavedha upakarma
                       – Vinayaka chathurthi
14/09/2019. – Mahalayam begins
28/09/2019. – Mahalaya Amavasai

29/09/2019. – Navarathri begins

07/10/2019. – Saraswathi pooja

08/10/2019. – Vijayadasami

27/10/2019. – Deepavali

11/12/2019. – Karthigai Deepam

06/01/2020  – Vaikunta ekadasi

10/01/2020. – Arudhra darisanam

14/01/2020. – Boghi
15/01/2020. – Pongal
16/01/2020. – kanu

14/03/2020. – Karadayan nonmbhu

14/04/2020 – Sarvari Varusha pirappu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here