வகுப்பு 5 பருவம்1 சமுக அறிவியல் நல்ல குடிமகன் கடின வார்த்தைகள் இரா,கோபிநாத் 9578141313

 

*வகுப்பு 5*
*TAMIL MEDIUM*
*பாடம் 3 சமூக அறிவியல்*
*கடின வார்த்தைகள் தொகுப்பு*

🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️
*இரா.கோபிநாத்*
இடைநிலை ஆசிரியர்
9578141313
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here