*வகுப்பு 3*
*ENGLISH MEDIUM*
*பாடம் 1 அறிவியல்*
*கடின வார்த்தைகள் தொகுப்பு*

 

CLASS 3 EM பருவம் 1 அறிவியல் MY BODY கடின வார்த்தைகள் இரா,கோபிநாத் 9578141313

🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️
*இரா.கோபிநாத்*
இடைநிலை ஆசிரியர்
9578141313
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here