பருவம் 1 study material இரா,கோபிநாத் 9578141313.

வகுப்பு 5 பாடம்-1, ஆங்கிலம் கடின வார்த்தைகள் தொகுப்பு click here

STD 5 MIND MAP TERM ENGLISH –click here

5th std Mind Map TAMIL MIND MAP CLICK HERE 

வகுப்பு 5  பருவம் 1  தமிழ் வினை மரபுச்சொற்கள் என்ன சத்தம்  துணைப்பாடம் -click here 

வகுப்பு 5 தமிழ் அறிவா பண்பா பட்டிமன்றம்   -click here 

வகுப்பு 5  பருவம் 1  தமிழ் இளமைப் பெயர்கள் என்ன சத்தம்  துணைப்பாடம்  -click here 

வகுப்பு 5  பருவம் 1  தமிழ் மரபுச்சொற்கள் என்ன சத்தம்  துணைப்பாடம்    -click here

வகுப்பு 5  பருவம 1 தமிழ் முதுரை   -click here 

 

☝☝☝☝☝☝☝
*பருவம் 1, வகுப்பு 5 பாடம் தமிழ் கடின வார்த்தைகள் தொகுப்பு**

🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️
*இரா.கோபிநாத்*
இடைநிலை ஆசிரியர்
9578141313
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here