ஜாக்டோ-ஜியோ போராட்டத்தில் பங்கேற்று நடவடிக்கைக்கு ஆளான ஆசிரியர்களுக்கு பதிவு உயர்வு இல்லை  – மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரிகளுக்கு பள்ளி கல்வித்துறை சுற்றறிக்கை

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here