கல்வி சார்ந்த குறியீடுகளுக்கு விளக்கம்..

முப்பதாயிரம் த.பணியிடம் ஒழிப்பு ?

பொறுப்போம் வதந்தியா? உண்மையா?

இனி துவக்கப்பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர், நடுநிலைப் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர் என்ற பதவி இருக்காதாம். துவக்கப்பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர் அப்பள்ளியின் மூத்த இடைநிலை ஆசிரியராகவே கருதப்படுவார். நடுநிலைப் பள்ளிகளில் தலைமை ஆசிரியர்… பட்டதாரி ஆசிரியராகவே கருதப்படுவார். தலைமை ஆசிரியர் என்ன சப்ஜெக்ட்டோ அதே சப்ஜெக்ட்டில் அந்த நடுநிலைப் பள்ளியில் இன்னொரு பட்டதாரி ஆசிரியர் இருந்தால் அந்த சப்ஜெக்ட் ஆசிரியர் வேறு பள்ளிக்கு மாற்றப்படுவார். BEO போஸ்ட் என்ன செய்யப்படும் என்பது ஓரிரு நாளில் தெரியவரும். தற்போது பள்ளிகளுக்கு இலவச நலத்திட்டங்களையே BEO வழங்கமாட்டாராம், DEO தான் வழங்குவாராம்.

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here