🔬📽📡🧬⏳🔭📹📹📺🔭🔦

*தினம் ஒரு அறிவியல்*

*கேரட் அல்லது செம்முள்ளங்கி* என்பது ஒரு வேர்க்காய்கறி ஆகும்.

இது பொதுவாக ஆரஞ்சு நிறத்தில் இருக்கும். எனினும் ஊதா, கருப்பு, சிவப்பு, வெள்ளை மற்றும் மஞ்சள் ஆகிய நிறங்களிலும் பயிரிடும் வகைகள் உள்ளன.

இவற்றின் தாயகம் ஐரோப்பா மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியா ஆகும்.

முதலில் பெர்சியாவில் தோன்றிய இந்தத் தாவரம், இலைகள் மற்றும் விதைகளுக்காக பயிரிடப்பட்டது.

இந்தத் தாவரத்தின் ஆணிவேர் மற்றும் இலைகள் ஆகியவை உண்ணக்கூடிய பகுதிகளாக உள்ளன

கண்ணுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக கருதப்படும் காரட்டில் *ஏ, சி, கே போன்ற உயிர்ச்சத்துக்களும், பொட்டாசியம் போன்ற தாதுப்பொருளும் உள்ளது*

🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️
*இரா.கோபிநாத்*
இடைநிலை ஆசிரியர்
9578141313
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here