🔬📽📡🧬⏳🔭📹📹📺🔭🔦

*தினம் ஒரு அறிவியல்*

*நமது உடலில் உள்ள இரத்த குழாய்களின் நீளம் சுமார் 6 லட்சம் மைல்கள்*

இந்தத் தொலைவு என்பது இந்த உலகத்தை இரண்டு முறை சுற்றி வருவது போன்றது..

🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️
*இரா.கோபிநாத்*
இடைநிலை ஆசிரியர்
9578141313
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here