*மாணவர் வருகைப்பதிவு செய்த பிறகு பச்சை நிற டிக் ஏன் வருவதில்லை?*
_1.மேம்படுத்தப்படாத(updated v2.1.9) செயலியை பயன்படுத்தல்._

_2.நாள்தோறும் attendance sync செய்து தேதியை மாற்றாமல் வருகைப்பதிவிடுவது._

_3.வருகைப்பதிவிட்ட பிறகு மீண்டும் attendance sync செய்வதில்லை._

_4.tower problem இருப்பது._

_5.data on ல் வைக்காமல் உடனே off செய்வது._

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here