தமிழ்நாடு சமக்ரா சிக் ஷா –  திட்டத்தின் கீழ் இன்று ( 28.03.2019 ) ஒன்பதாம் வகுப்பிற்கு நடைபெற்ற, நடத்தை, பொது அறிவு மற்றும் உளவியல் ரீதியின் அடிப்படையில் நடத்தப்பட்ட, வினாக்களும், அவற்றிற்கான விடைகளும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here